Miksi ihminen ei uskalla antaa ensiapua hätätilanteessa?

Ensiavun antaminen on tärkeä perustaito. Jokaisessa kodissa ja työpaikassa olisi oltava ensiaputaitoisia ihmisiä, jotka osaavat toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Mikä estää ihmisiä antamasta ensiapua hätätilanteessa?

Punainen Risti Ensiavun koulutuspäällikkö Minna Sihvon Jyväskylän yliopistolle tekemä väitöskirjatutkimus selvittää ensiaputaitojen oppimista ja tunteiden merkitystä ensiaputilanteessa. Lue täältä ensimmäinen väitöskirjaan liittyvä artikkeli.

Monet ihmiset eivät uskalla mennä ensiaputilanteisiin, koska pelkäävät tekevänsä jotain väärin.

”Minäpystyvyyden kokemus on ensiaputilanteessa tärkeä tekijä. Lähdenkö antamaan ensiapua sitä tarvitsevalle vai jätänkö sen muiden tehtäväksi? Monet ihmiset eivät uskalla mennä ensiaputilanteisiin, koska pelkäävät tekevänsä jotain väärin. Todellisuudessa kaikista eniten väärin on jättää tekemättä mitään. Minimissään jokaisen ihmisen pitäisi osata ja uskaltaa soittaa numeroon 112 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan”, sanoo Sihvo.

Punainen Risti Ensiavun koulutuspäällikkö Minna Sihvo poseeraa kameralle, punainen paita päällä
Minna Sihvo, koulutuspäällikkö ja väitöskirjatutkija

Suurempi minäpystyvyys edistää rohkeutta auttaa   

Sihvon mukaan ensiaputaitoja koskevissa tutkimuksissa käsitellään yleensä paljon enemmän painelu-puhalluselvytystä kuin muita tärkeitä ensiaputaitoja. Tällainen on esimerkiksi aivonverenkierron häiriöiden tunnistaminen tai erilaisten tapaturmien ensiapu.

Osasyy on ensiaputaitojen mittaamisen vaikeus. Tarvitaan validoituja mittareita, jotta ensiapukoulutuksen vaikuttavuutta voidaan aidosti mitata.

Ensiapukoulutukset näyttävät vaikuttavan positiivisesti minäpystyvyyden tunteeseen.

”Tätä varten olemme kehittämässä minäpystyvyyden mittaria, jonka avulla päästään luotettavasti mittaamaan SPR ensiapukurssille osallistuvien henkilöiden omien auttamisvalmiuskokemusten muutosta. Tulokset ovat lupaavia. Ensiapukoulutukset näyttävät vaikuttavan positiivisesti minäpystyvyyden tunteeseen”, kertoo Sihvo.

Ensiaputilanne tulee aina yllätyksenä  

Hätätilanne tulee eteen aina yllättäen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ensiapukoulutus on tehokas tapa parantaa väestön auttamisvalmiutta.

”Ensiapukoulutuksissa saatu osaaminen ja toimintavarmuus ovatkin äkillisissä hätätilanteissa todella tärkeitä”, muistuttaa Sihvo. 

Tutustu SPR ensiapukoulutuksiin ja tule oppimaan henkeä pelastavia taitoja >


Punainen Risti Ensiapu on yhteiskunnallinen yritys ja osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Toimintamme tuotto ohjataan Punaisen Ristin kotimaan auttamistoiminnan tukemiseen. Lue meistä lisää täältä.