Puolustusvoimat

Suomen Punainen Risti ja Puolustusvoimat ovat tehneet vuosikymmenten ajan ensiapukoulutukseen liittyvää yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ensiapuvalmiutta ja varautumista koko maassa.

Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat -yksikkö on yksi SPR:n järjestöyksiköistä, joka kouluttaa Puolustusvoimien palveluksessa olevat ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®:t ja tuottaa koulutusmateriaalit SPR ensiavun koulutusohjelmien mukaisiin koulutuksiin. Koulutusten kohderyhmänä ovat asevelvollisuutta ja naisten vapaaehtoista asepalvelua suorittavat, sekä kantahenkilöstö.

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmat ja kouluttajakoulutus vastaavat hyvin Puolustusvoimien koulutustarpeisiin. Koulutussisällöt ovat ajan tasalla ja perustuvat kansallisiin suosituksiin ja tutkimustietoon, sekä noudattavat Euroopan elvytysneuvoston linjauksia. Valmiit, jatkuvasti päivittyvät koulutusmateriaalit tarjoavat kouluttajalle hyvät mahdollisuudet toteuttaa sertifioitua SPR ensiapukoulutusta, jota täydennetään Puolustusvoimien omilla sisältöaiheilla.