Sovinto syntynyt Punainen Risti Ensiapu Oy:n ja Uskalla Auttaa Oy:n välillä

Musta-puna-valkoinen vaakamuotoinen logo SPR Ensiapukurssi EA1® ensiapukoulutuksesta. Logossa oikeassa alakulmassa kaksi punaista laatikkoa elementtinä.

TIEDOTE 17.5.2023 

EA 1® ja EA 2® ovat Punainen Risti Ensiavun rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Punainen Risti Ensiapu myöntää tavaramerkkeihin EA 1® ja EA 2® käyttöoikeuksia kumppanuussopimuksen tehneille yrityksille ja koulutusorganisaatiolle, joita tällä hetkellä on yli 700. Punainen Risti Ensiapu valvoo immateriaalioikeuksiaan ja kumppanuussopimusten ehtojen toteutumista.

Asiassa saavutetun sovinnon myötä Uskalla Auttaa Oy luopuu välittömästi ensiapukurssien EA1 ja EA2 nimikkeiden käytöstä ensiapu- ja verkkokurssiensa ja niihin liittyvien markkinointi- ja koulutusmateriaaliensa yhteydessä.

Punainen Risti Ensiavun kumppaniverkosto voi käyttää Suomen Punaisen Ristin kehittämiä ensiapukoulutussisältöjä, materiaaleja ja koulutusnimikkeitä sekä Punainen Risti Ensiavun tavaramerkkejä EA 1® ja EA 2® järjestäessään perinteisiä sertifioituja Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksia.

Lisätietoja:

Anne Pellinen
toimitusjohtaja
Punainen Risti Ensiapu Oy

Marko Ahtonen
toimitusjohtaja
Uskalla Auttaa Oy